رویه ارسال سفارش

پست پیشتاز:

سفارشات شما از طریق پست پیشتاز طی ۲۴ ساعت به تحویل داده خواهد شد

 

پست عادی:

در این روش ارسال سفارش شما طی ۳ الی ۴ روز کاری به دستتان خواهد رسید