لیست شعبه ها

شعبه مرکزی ( تبریز - لاله پارک )

آدرس: تبریز . میدان شهید فهمیده. مجتمع تجاری تفریحی لاله پارک . طبقه ۲ . فروشگاه عزیز ب ب

ساعات کاری : ۱۰:۳۰ الی ۲۳:۰۰

تلفن : ۳۶۶۰۰۲۹۶-۰۴۱

شعبه دو (تبریز - لاله پارک )

آدرس : تبریز . میدان شهید فهمیده . مجتمع تجاری تفریحی لاله پارک . طبقه منفی ۲ . فروشگاه بُته

ساعات کاری : ۱۰:۳۰ الی ۲۳:۰۰

تلفن : ۳۶۶۰۰۱۱۹-۰۴۱

شعبه سه (تبریز-اطلس)

آدرس : تبریز . ولیعصر . میدان همافر. مجتمع تجاری تفریحی اطلس . طبقه ۳ ( طبقه کودک) . فروشگاه بُته

ساعات کاری : ۱۰:۳۰ الی ۲۳:۰۰

تلفن :۳۲۴۹۵۲۲-۰۴۱

شعبه چهار (تبریز-بازار)

آدرس : تبریز . خیابان امام – روبهروی مصلی امام – فروشگاه بته

ساعات کاری : ۱۰:۳۰ الی ۲۳:۰۰

تلفن :۳۵۵۷۳۸۴۳-۰۴۱

نمایندگی (زنجان - اشراق)

آدرس : زنجان .مجتمع تجاری زنجان . طبقه ۲ . پلاک ۲۹ C . فروشگاه بُته

ساعات کاری : ۱۰:۳۰ الی ۲۳:۰۰

تلفن : در حال بروزرسانی …